Açı Okulları olarak çağın ihtiyaçlarının farkında olmak, dürüstlükten ödün vermeden üretmek, ürettiklerimizi katma değer yaratma sorumluluğumuz doğrultusunda paylaşmak ve farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmak bizim temel ilkelerimizdir. Bu noktadan yola çıkarak öğrencilerinin gelişimlerini yaşam felsefesi edinmiş tüm meslektaşlarımızla uygulamalarımızı, düşüncelerimizi paylaşmak adına Açı Öğrenim Kanalı’nı oluşturduk.

Çocuklarımızı 21.yüzyıl beklentilerine uygun bir donanım kazandırmak için planladığımız her öğrenim deneyimi onların duyarlı, düşünen, sorgulayan, öğrendikleri ile fark yaratabilen bireyler olmalarına katkıda bulunsun istiyoruz. Öğrenim kanalımızda da bu amaca hizmet ettiğini düşündüğümüz farklı ama etik değerlerle ters düşmeyen tüm düşüncelere, çalışmalara yer vereceğiz. Sizlerden gelen görüş ve önerilerle paylaşımlarımızı geliştireceğiz ve her öğrenim etkinliğinin daha da yararlı olması için gayret edeceğiz.

Öğrenim kanalımızın meslektaşlarımız arasında etkili iletişimin ve işbirliğinin gelişmesine; yaratıcı çalışmaların artmasına ve çok sayıda öğrencinin mutlu öğrenim deneyimleri olmasına katkıda bulunması dileğimizle…