As part of our Grade 3 English lessons, we go on a field trip to the Istanbul Archeological Museum to support our writing project ...

Devamını oku

Kitap Kulübü’nde öğrencilerimiz okuma alışkanlığı kazanarak yaratıcı yazılar da yazıyor. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin iş birliği, eleştirel düşünme ve ...

Devamını oku

21. yüzyıl öğrenim becerileri doğrultusunda öğrencilerin sürecin her aşamasına aktif katılım sağladığı Türk Kültür Günü-Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi ...

Devamını oku

7. Sınıf matematik dersinin kazanımlarından biri olan “rasyonel sayılarda işlemler” konusunda öğrencilerin araştırmalar yaptıkları, bilgisayar ortamında tasarımlar oluşturdukları ...

Devamını oku

Tarih derslerine olan katkısı sebebiyle Türkiye’de arkeolojik eserlerin korunup korunmadığı hususunda tasarım odaklı düşünme çalışması ...

Devamını oku

Matematik derslerindeki matematik çözme sürecini akran öğrenmesi ve iş birliğiyle çözüme farklı yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma ...

Devamını oku

Biyoloji dersi günlük hayat ile iç içe olan bir derstir. Örneğin, kan tahlili yaptırdığımızda karşımıza gelen sonuçlarda, kan alışverişi yapılması ...

Devamını oku

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerimizde edebî türlerden biri olan “öykü”yü Sait Faik Abasıyanık üzerinden derinlemesine ele aldık ...

Devamını oku

Bu video içeriğinde, 21. Yüzyıl ihtiyaçları doğrultusunda Açı Okul Öncesi müfredatımıza kattığımız yenilikleri sizlerle paylaşıyoruz ...

Devamını oku

Öğrencilerimizin materyal türlerini ve kütüphanedeki alanını öğrenebilmeleri için farklı kütüphane aktiviteleri yapıyoruz ...

Devamını oku