Farklı türlerdeki metinlerin ana fikrini bulmaya yönelik farklılaştırılmış Türkçe dersi örneği.

Read more