Fiziksel sağlığın, günlük etkinliklerde okul öncesi dönemi öğrencilerinin tüm potansiyellerini kullanmada gerekliliği ve hangi zaman, çeşitlilikle karşılanabileceği anlatılmaktadır.

Read more