Zihin Haritası

Biten herhangi bir konunun ardından öğrencilerinizin akıllarında neler kaldığını ölçmek ve görmek mi istiyorsunuz?

Öğrencilere boş bir zihin haritası çalışma kağıdı olarak verilir.

Yaklaşık 5 dakika öğrencilere öğrenmiş oldukları konuyu tekrar düşünmeleri ve beyin fırtınası yapmaları için fırsat tanınır.

Öğrenilmiş olan konu hakkında öğrencilerin sadece akıllarında kalanları kavram veya sembol şeklinde bu kağıda aktarmaları istenir.

Zihin haritasında kesinlikle cümle kurulmamalıdır.

İşlem tamamlandıktan sonra öğrenciler birbirlerinin zihin haritasını eline alır, arkadaşının belirttiği sembol ve kavramları yorumlar, konu hakkında neler düşünmüş olabileceğini anlamaya çalışır.

Böylelikle öğrenciler birbirlerinin çalışmalarından yola çıkarak tahmin etme, yorumlama becerilerini geliştirerek ve aynı zamanda duygu-düşüncelerini ifade etmeyi, etkili dinlemeyi öğrenmiş olurlar.

Yazar Hakkında

Yazarın Adı: Sibel Ala
Unvan: Sosyal Bilgiler Öğretmeni
E-Posta: sibel.ala@acischools.k12.tr

Fotoğraf: Designed by Freepik

Zihin Haritası