Uzaktan eğitim süresince öğrencilerimizle görüşmeye devam ediyoruz. Bu derslerde de öğrencileri uzaktan da olsa etkin kılabilecek uygulamalar ve aktiviteler planlamaya çalışıyoruz.

Read more

Biten herhangi bir konunun ardından öğrencilerinizin akıllarında neler kaldığını ölçmek ve görmek mi istiyorsunuz? Öğrencilere boş bir zihin haritası çalışma kağıdı olarak verilir. Yaklaşık 5 dakika öğrencilere öğrenmiş oldukları konuyu tekrar düşünmeleri ve beyin fırtınası yapmaları için fırsat tanınır.

Read more