Soru Çözerken Seçim Hakkı Tanımanın Yöntemi: Menü Çalışması

Matematik derslerindeki keşif çalışmalarının ve konu anlatımlarının ardından gelen pekiştirme aşamasında, öğrenilen bilgilerden yola çıkarak alıştırma yapmak, soru çözmek ve bu sayede öğrenilmiş bilgilerin kalıcılığını arttırmak hedeflenmektedir. Bu pekiştirme aşamasında öğrenciler öğretmenin rehberliğinde soru çözümlerini tamamladıktan sonra bireysel bir şekilde çalışmalı ve soruları tek başlarına çözüp pratik yapmalıdır.

Bireysel soru çözme aşamasında öğrencilerin karşılaştığı sorular genelde öğretmen tarafından öncesinde özel olarak kurgulanır ve öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre seçilir. Öğrencilerin hazır bulunuşluğu açısından heterojen bir şekilde oluşmuş sınıflarda öğrencilerin tamamına hitap edebilecek soruların olduğu çalışma kağıtları tasarlamak önemli bir detaydır. Aynı çalışma kâğıdı içerisinde konu özelinde eksiği olan öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği soru tarzlarının yanında eksiği olmayan öğrencilerin de gelişimine katkı sağlayacak soru tarzlarının olması sınıftaki tüm öğrencilere aynı anda hitap edebilmek için ideal bir yöntemdir. Öğrencilerin bu sorular içerisinden kendilerine hitap edenleri seçebilmesi, kendilerini iyi hissettikleri sorularla ilerleyebilmesi öğrenme ortamını pozitif yönde etkileyen ve öğrencilerin kendilerini daha özgür hissetmesini sağlayan bir durumdur.

Bu yazıda örneğini göstermek istediğim “menü çalışması” olarak isimlendirilen bu çalışma şeklinde öğretmen konu ile ilgili farklı seviyelerdeki soruların olduğu bir çalışma kâğıdı hazırlar. Öğretmen, çalışma kağıdını kurgularken normal bir menü listesi çıkartır gibi düşünür. Soruları zorluklarına göre (bazen de konularına göre) kategorize ettikten sonra “Başlangıçlar”, “Ara Sıcaklar”, “Ana Yemekler”, “Tatlılar”, “İçecekler”, “Aperatifler” gibi başlıklar altına yerleştirir. Buradaki kategori sayısı konu ihtiyacına göre öğretmen tarafından belirlenir. Öğretmen her kategorinin altına çözülmesini hedeflediği soru sayısından daha çok olacak şekilde soru yerleştirilir. Öğrencilerden çalışma kağıdındaki tüm kategorilerden öğretmenin belirttiği şekilde soruları çözmeleri istenir. Öğretmen bazen minik menü listeleri çıkartıp o listeler içinden seçim yapmalarını isterken bazen de kararı tamamen öğrencilere bırakabilir. Eğer bu çalışma puanlı bir şekilde kurgulandıysa, öğretmen her kategoriye zorluklarına göre bir puan ataması yapabilir ve öğrencilere ulaşmaları için bir hedef puanı verebilir. Bu aşamada soruların nasıl çözüleceğini seçmek tamamen öğretmenin kararıdır.

Öğretmenin günlere göre farklılaşan listeler hazırlayıp öğrencilerden gün seçimi yapmasını ve o günde yer alan soruları çözmelerini istediği bir çalışma örneğini görsellerden faydalanarak inceleyebilirsiniz.

Çözümler yapıldıktan sonra tüm soruların cevaplarının olduğu cevap anahtarı öğrenciler ile paylaşılabilir ve çalışmanın dönütü verilmiş olunur. Dönüt kısmı için bir alternatif de aynı soruları çözen öğrencilerin önce bir araya gelmesi ve çözdükleri soruyu kendi aralarında tartışarak doğru cevaba kendilerinin karar vermesi, öğretmenin sonrasında cevapları paylaşması olabilir.

Böylelikle öğrenciler seçim haklarını kullanmış, kendi istedikleri, kendilerini güvende hissettikleri sorularla ilerlemiş ve aynı zamanda konuyla ilgili olan tüm soru seviyelerinden ve soru çeşitlerinden örnekler çözmüş olurlar.

Yazar Hakkında

Yazarın Adı: Gizem Özkan
Unvan: Matematik Öğretmeni
E-Posta: gizem.ozkan@acischools.k12.tr

Fotoğraf: …

Soru Çözerken Seçim Hakkı Tanımanın Yöntemi: Menü Çalışması