Legolar ile Keşif

Keşfetme ve anlamlandırma çalışmalarının aktif öğrenme süreçlerindeki rolü büyüktür. Keşfederken öğrenebilmek ve bunu görünür kılabilmek de oldukça önemlidir. Bizler, bu süreçleri nasıl daha keyifli hale getirebiliriz, diye düşündük ve 7’den 70’e hemen herkesin ilgisini çeken legolardan yararlanmaya karar verdik.

Türkçe dersinde “bağlaçlar” konusunu öğrenirken öğrencilerimizin “bağlaç” kavramının işlevlerini keşfedebilmelerini amaçladık. Bunun için çeşitli biçim, renk ve boyuttaki legoların üzerine sözcükler yazdık. Legolar üzerine yazdığımız bazı sözcükleri kutu içine alarak onları, diğerlerinden farklı bir hale getirdik. Üzerine sözcükler yazdığımız legoları anlamlı birer cümle oluşturacak biçimde gruplara ayırdık ve her grubun içinde mutlaka kutu içine alınarak işaretlenmiş bir sözcük olmasına dikkat ettik.

Farklı öğrenme seviyelerindeki öğrencilerimizi gruplayarak her bir gruba bir lego seti verdik. Gruplara, legoları kullanarak anlamlı bir cümle kurmalarını ve kutu içine alınarak işaretlenmiş sözcüklerin bu cümle içerisinde nasıl bir görevleri olduğu üzerine düşünmelerini istedik. Kutu içine alınan sözcüğün işlevini sezinledikten sonra bu sözcüğe işlevine uygun bir ad da vermelerini istedik.

Öğrencilerimiz yeni öğrenmeye başladıkları bağlaç konusu hakkında neredeyse hiçbir fikre sahip değilken legolar ile hem eğlendiler hem de legoların üzerinde kutu içine alınarak işaretlenmiş sözcüklerin işlevine odaklanarak bağlaçların görevlerini keşfettiler. Bu sözcüklere kendi verdikleri adlarsa oldukça eğlenceliydi. Bunlardan birkaç tanesi: bağlayıcı, kablo, bağcıktı.

Sizler de bu yöntemden, okul öncesinden başlamak üzere hemen her seviyede faydalanabilirsiniz. Örneğin: Okumayı öğrenme sürecinde heceleme yaparken, cümlenin ögelerinin işlevlerini keşfederken ya da kök ve ek kavramlarını öğrenirken legoları ders materyali olarak kullanabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Yazarın Adı: Duygu Üldes
Unvan: Türkçe Öğretmeni
E-Posta: duygu.uldes@acischools.k12.tr

Fotoğraf: …

Legolar ile Keşif

İpucu ve Öneriler |