Chatterpix, herhangi bir görsele ağız çizip onu seslendirmeye yarayan bir hayal gücünü besleyen, eğitici ve eğlenceli bir uygulamadır. Hem okulda hem uzaktan eğitimde, ders kazanımlarını öğrencilere eğlenceli bir şekilde vererek dersten maksimum faydayı sağlayabiliriz.

Read more

Without classroom management skills, there is no teaching. It is arguably the most important part of teaching young learners and the least taught to teachers. Classroom management is all about motivation and attention. Just as with anyone, if you want them to do something, they have to want to do it.

Read more